< Tillbaka <
Info om knekten

Harlad Gustaf GRÜNER

År 1749 befordrades Grüner till fänrik vid S.R., var s.å. kommenderad på slussarbete i Stockholm och 1755 på fästningsarbete vid Lovisa i Finland samt medföljde reg:tet till Pommern 1757, men fick under överfarten dit vid en häftig storm en svår stöt över högra höften och låret.
År 1762 erhöll han avsked på grund av sin sjuklighet och som varande oförmögen att vidare tjäna.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

GRÜNER

Förnamn

Harlad Gustaf

Född

1721-02-06

Död

1806-06-05

Ålder

85

Dödsort

Edeby

Dödslän

D

Grad

Löjtnant

Antagen

1749-05-09

Avsked

1762-05-27

Tjänsteår

13

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar