< Tillbaka <
Info om knekten

Hans WATTRANG

Wattrang blev 1747 volontär vid Livgardet, 1749 rustmästare och s.å. rustmästare vid S.R., där han i november erhöll sergeants karaktär och 1750 reg:tsadjut. därstädes. Han var kommenderad på fästningsarbete på Sveaborg 1751 och 1752. Han blev stabsfänrik 1757 och bevistade pommerska kriget, varunder han deltog i blockaden av Demmin, där han erhöll en kontusion av en kanonkula. Vidare deltog han 1759 i träffningen vid Ückermünde, där han sårades i ena kindbenet och ena axeln. Under kriget hade han erhållit fänriks indelning 1758, blivit stabslöjt. 1761 och fått löjt:s indelning s.å. Wattrang var 1770 kommenderad på galärerna som förde prins Henrik av Preussen till Åbo och befordrades till stabskapten 1771.
I brev från reg:tschefen 1773 underrättades han, att denne föreslagit honom till R.S.O. samt att reg:tschefen meddelat det “på det Hr Capitaine sjelf kan hafva tillfelle att igenom gynnare detsamma vidare understödja”. Han blev kapten och chef för Gripsholms kompani 1774 och utnämndes till major i reg:tet 1788.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

WATTRANG

Förnamn

Hans

Född

1732-04-02

Födelseort

Strömsholm

Födelselän

U

Död

1788-11-17

Ålder

56

Dödsort

Vänga, Björnlunda Sn

Dödslän

D

Grad

Major

Antagen

1749-04-29

Avsked

1788-11-17

Tjänsteår

39

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar