< Tillbaka <
Info om knekten

Gustav Vilhelm COYET

Friherre.
Efter att ha varit kapten vid olika reg:ten, blev Coyet överstelöjt. vid S.R. Under marschen med reg:tet till Skåne s.å. var han med en mindre avdelning därav samt något kavalleri kommenderad till Norra Åsbo härad för att indriva gärd för armén samt tvang fienden bränna Ängelholms bro och övergiva staden. Därefter bevistade han slaget vid Hälsingborg där han sårades av ett skott i vänstra armen samt fick en stark kontusion under högra armen jämte två mindre mellan skuldrorna. Med sin bataljon anföll han Drottningens av Danmark livreg:te, som, ehuru skyddat av “svinfjädrar” och avgivande häftig eld, dock överändakastades.
Sedermera var Coyet “politiskt” aktiv, blev insatt i fängelse på Köpenhamns kastell, där han avled. Hans lik fördes i hemlighet till Sverige och begrovs i Ljungby kyrka i Skåne.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

COYET

Förnamn

Gustav Vilhelm

Född

1678-03-25

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Död

1729-11-30

Ålder

51

Dödsort

Köpenhamn

Grad

Överstelöjtnant

Antagen

1710-01-20

Avsked

1710-06-10

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar