< Tillbaka <
Info om knekten

Gustav Vilhelm af TIBELL

Efter att 1779 blivit volontär vid S.R., befordrades Tibell 1788 till rustmästare och 1789 till furir. Han bevistade 1788-1790 års krig. varunder han bl a deltog i striden vid Keltis baracker, där han tjänstgjorde vid reg:tets art. För hans välförhållande under kriget tilldelades honom medalj för tapperhet i fält.
Tibell, som han kallades före adlandet, blev 1791 underlöjt. vid reg:tets artilleri, 1792 kompaniofficer vid Karlberg, där han undervisade i taktik, strategi, krigslagerfarenhet och tjänstgörings- och exercisreglementen samt vissa tider i matematik, artilleri och fortifikation.
År 1798 fick Tibell K.M:ts tillstånd att resa utrikes samt blev efter att i Frankrike hava avlagt examen i matematik, artilleri och fortifikation utnämnd till “Ingenieur Capitaine” 1798 i fransk tjänst och placerad på generalstaben vid franska armén i Italien, där han 1798-1801 bevistade kriget, varunder han 1799 som chef för ingenjörerna vid avantgardet sårades i bataljen vid Castel Nuovo och blev på slagfältet utnämnd tilll överstelöjt. vid Ingenjörkåren.
Efter att vid Turins övergång sårats och tillfångatagits, men efter tre veckor utväxlats. bevistade han träffningen vid Bussolengo och Rivolo, bataljen vid Fossano, där han sårades samt utnämndes till generaladjut. i fransk tjänst, samt slaget vid Marengo.
Tibell blev 1802 ledamot och sekreterare i den på hans framställning instiftade italienska krigsvetenskapsakademin och erhöll s.å., årsdagen av slaget vid Marengo, en hedersvärja och befordrades till brigadgeneral.
På befallning författade han 1805 förslag till tjänstgöringsreglemente för arméns generalstab, som trycktes s.å., och 1822 utgavs från trycket hans sammandrag av gällande författningar rörande krigsväsendet till lands. Bland andra skrifter märkes även en ordenshistoria. År 1820 blev han hedersledamot av Södermanlands läns kungl. hurhållningssällskap och 1824 ledamot av Samfundet för Skandinaviens historia.
Hans porträtt i olja finnes i Fortifikationens ägo. Det målades 1811 och uppsattes med konungens tillstånd med följande inskrift: “Officerarne af den Corps Han bildadt läto teckna dragen av En älskad Befälhavare”. I miniatyr finnes hans porträtt i Södermanlands reg:tets officerskårs ägo.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

TIBELL

Förnamn

Gustav Vilhelm af

Född

1772-05-12

Födelseort

Malma Rusthåll, Mkpg

Födelselän

D

Död

1832-03-08

Ålder

59

Dödsort

Stockholm

Dödslän

A

Grad

Furir

Antagen

1779-10-08

Avsked

1792-10-27

Tjänsteår

13

Utmärkelse

Tapperhet I Fält

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar