< Tillbaka <
Info om knekten

Gustav SILFVERBRAND

Silfverbrand blev 1753 volontär vid S.R., 1754 förare samt var 1755 kommenderad på galärskjulsplanering i Stockholm. Han bevistade pommerska kriget 1757 till dess slut. År 1759 hade han blivit sergeant och 1760 konstituerad fänrik vid fribataljonen och var i december kommenderad på värvning i Sverige.
Han blev stabsfänrik 1762 och erhöll konfirmation på fänriksutnämningen 1763 samt transporterades 1769 till stabsfänrik vid Dalreg:tet.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SILFVERBRAND

Förnamn

Gustav

Född

1736-03-07

Död

1811-08-09

Ålder

75

Dödsort

Händö, Dunkers Sn

Dödslän

D

Grad

Fänrik

Antagen

1753-06-20

Avsked

1768-11-30

Tjänsteår

15

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar