< Tillbaka <
Info om knekten

Gustav Reinhold de CHARLIÈRE

År 1709 i okt. blev han sergeant vid S.R., 1710-02-11 fänrik och bevistade som sådan slaget vid Hälsingborg s.å. och norska fälttåget 1711, varefter han följde reg:tet s.å. till Pommern och bevistade Stralsunds belägring. Han blev 1. löjt. 1712-12-19, deltog i slaget vid Gadebusch s.å. och blev fången vid Tönningen 1713, varifrån han fördes till Danmark. Året därpå lyckades han fly till Sverige, där han deltog i fälttåget i Roslagen samt erhöll 1715 av reg:tschefen det vitsordet, att han förrättade “väl och hurtigt sin tjänst”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

CHARLIÈRE

Förnamn

Gustav Reinhold de

Född

1691-11-30

Död

1738-12-22

Ålder

47

Dödsort

Ribbingsh.,Kullersta

Dödslän

E

Grad

Löjtnant

Antagen

1709-09-30

Avsked

1716-04-10

Tjänsteår

6

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar