< Tillbaka <
Info om knekten

Gustav Miles FLEETWOOD

Friherre Fleetwood erhöll 1731 avsked från Jönköpings reg:te och blev s.d. förare vid S.R, där han i november utnämndes till sergeant, erhöll 1732 förarindelning och sergeantsindelning samt befordrades 1734 till fänrik.
Han bevistade finska kriget och var 1741 kommenderad på galäreskadern samt deltog i framryckningen mot Viborg, blev i oktober interimslöjt. samt erhöll konfirmation därpå 1742-02-19. I följd av sjuklighet tog han s.å. avsked från att göra tjänst under kriget och begav sig till Sverige, erhöll löjt:s indelning och blev interimsstabskapten 1743-05-07. Fleetwood erhöll avsked med majors karaktär, lämnade efter sig minnet av en “duktig och käck” officer.
Ägde bl a Ryningsberg i Husby Rekarne socken och Ånhammars i Gryts socken i Södermanland.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

FLEETWOOD

Förnamn

Gustav Miles

Född

1708-01-25

Död

1760-11-26

Ålder

52

Grad

Major

Antagen

1731-09-23

Avsked

1748-02-24

Tjänsteår

16

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar