< Tillbaka <
Info om knekten

Gustav Mikael DUWALL

Friherre Duwall, född omkring 1720, blev volontär vid S.R., furir 1738-10-13 och kommenderad 1739 till Finland. Han befordrades 1741-09-22 till sergeant, bevistade finska kriget och deltog därunder i framryckningen mot Vibrog, blev s.å. i oktober interimsfänrik.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

DUWALL

Förnamn

Gustav Mikael

Död

1742-10-26

Grad

Sergeant

Antagen

1737-04-18

Avsked

1742-10-26

Tjänsteår

5

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar