< Tillbaka <
Info om knekten

Gustav K von SCHREITERFELT

von Schreiterfelt blev 1710 antagen som volontär av överste Zeedtz och tjänade som sådan och som underofficer några år i livländska armén, varifrån han 1711 befordrades till löjt. vid S.R., som han följde till Pommern, bevistade slaget vid Gadebusch 1712, blev 1. löjt. s.å. i december samt fången vid Tönningen 1713 och förd till Danmark, varifrån han flydde 1714.
S.å. i april kommenderades han på galärerna och blev där tillfångatagen av ryssarna i Åboskären samt förd till Moskva, har han vistades 1718 och 1719. Efter hemkomsten från fångenskapen stannade han i Livland i mycket sjukligt tillstånd samt anhöll därifrån om avsked från reg:tet 1727. Under sin krafts dagar ansågs han för en “mycket vacker och skicklig officer”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SCHREITERFELT

Förnamn

Gustav K von

Grad

Löjtnant

Antagen

1711-12-29

Avsked

1726-11-30

Tjänsteår

14

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar