< Tillbaka <
Info om knekten

Gustav Helmut WENDEL

Wendel var 1710 förare vid S.R., där han befordrades till sergeant s.å. och var fältväbel 1712 samt blev 2. fänrik i augusti och var kommenderad med reg:tet i Stralsund. Han blev i oktober fänrik samt befordrades 1713 till 1. fänrik.
Han bevistade fälttåget i Norge 1718 och deltog i belägringen av Fredrikshald och i striden vid Södra Stäket 1719. Han närvar vid den för konungen år 1721 vid Södertälje anordnade jakten samt var året därpå kommenderad på arbetskommendering vid Vaxholm. Med anledning av sitt sjukliga tillstånd begärde han avsked 1729, vilket beviljades s.å. och lämnade vid reg:tet efter sig minnet av att hava varit en “skicklig och god officer” samt att alltid hava uppfört sig “väl och skickligt”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

WENDEL

Förnamn

Gustav Helmut

Född

1691-11-30

Födelselän

E

Grad

Fänrik

Avsked

1729-10-09

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar