< Tillbaka <
Info om knekten

GRUBB

Volontär vid Livgardet, då han 1689-04-27 antogs till fänrik vid ett av de s.å. S.R. uppsatta fyra extra kompanierna, men avskedades sedan kompaniet upplösts efter 1689-07-20 med löfte om “nådigaste hogkomst till befordran framför andre”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

GRUBB

Grad

Fänrik

Antagen

1689-04-27

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar