< Tillbaka <
Info om knekten

Gerhard WULFF

Wulff var född i Kurland. Vid hans antagande som furir vid S.R. 1710 antecknades om honom, att han “warit tillförende Conterfejare, kan läsa och skrifva”. S.å. blev han 2. fänrik, 1712 fänrik vid Gripsholms kompani, bevistade slaget vid Gadebusch, blev fången vid Tönningen 1713 samt erhöll s.å. transport till Västgötadals reg:te som löjt.
Efter sin fångenskap i Danmark, varifrån han flydde 1714, återkom han till Stockholm i mars s.å. Med anledning av att han råkat i slagsmål med borgarvakten i Stockholm sattes han i arrest till årets slut och kunde således ej göra tjänst, men erhöll dock halva lönen från mars 1714.
Wulff erhöll avsked från krigstjänsten 1719 med “kaptens karaktär och rang” samt med tillstånd resa utomlands, “emedan han ärnar förfoga sig utur Wårt rike”. Han kallades även Johan Wolff och Woulf.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

WULFF

Förnamn

Gerhard

Död

1731-03-31

Grad

Fänrik

Antagen

1710-01-09

Avsked

1713-07-18

Tjänsteår

3

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar