< Tillbaka <
Info om knekten

Gerhard GRUNDEL

Efter att hava varit fältväbel vid Upplands femmänningsreg:te till fot, blev friherre Grundel fänrik vid S.R. Han bevistade slaget vid Hälsingborg 1710, där han sårades mycket illa, blev löjt. s.å., följde reg:tet till Pommern 1711, bevistade belägringen av Stralsusnd och slaget vid Gadebusch 1712 samt var hemkommen till Sverige 1713.
I juni 1715 var han kommenderad på flottan, men hemkom därifrån i mycket sjukligt tillstånd. Synes hava tillfrisknat i hög grad, då han 1717-10-25 befordrades till 2. kapten ochn chef för Oppunda kompani, bevistade fälttåget i Norge 1718, under vilket han även sårades. S.å. begärde han avsked i följd av sina många blesseyrer och kunde “han var mistlig”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

GRUNDEL

Förnamn

Gerhard

Född

1690-08-30

Grad

Kapten

Antagen

1709-10-21

Avsked

1718-09-13

Tjänsteår

8

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar