< Tillbaka <
Info om knekten

Georg OXENSTIERNA

Greve Georg Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född i Västergötland, blev 1717 sergeant vid Smålands femmänningsreg:te och var bl a i fransk tjänst fram till 1722.
Han blev fänrik vid generalmajor von Schwerins värvade inf.-reg:te i september 1722, erhöll stabsfänriks indelning vid S.R. 1728, fick löjt:s karaktär s.å. samt var 1739 kommenderad till Finland. Oxenstierna deltog i striden vid Willmanstrand, där han sårades i högra handen och handleden samt blev fången. Han befordrades det året också kapten. I december 1743 hemkom han från fångenskapen och anmälde sig hos översten i början av februari 1744, vilket år han hade befriats från tjänst i reg:tet, tills han kunde komma i åtnjutande av sin under fångenskapen förlorade tur, samt erhöll i december löjt:s indelning , då han åter började sin tjänstgöring vid reg:tet. Som han var lam i högra handen och i följd därav ej kunde föra värjan eller göra behörig tjänst vid reg:tet, rekommenderade översten honom 1746 till kommendantsysslan i Kristianstad.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

OXENSTIERNA

Förnamn

Georg

Född

1699-09-07

Födelseort

Martorp

Död

1788-09-24

Ålder

89

Dödsort

Skenäs, V. Vingåker

Dödslän

D

Grad

Kapten

Antagen

1728-05-23

Avsked

1745-11-30

Tjänsteår

17

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar