< Tillbaka <
Info om knekten

Gabriel ORM

År 1686 kom han i tjänst, var 1700 korpral vid S.R., blev furir s.å., sergeant 1704, fältväbel 1706 och bevistade slaget vid Fraustadt. Han befordrades 1708-12-05 till 1. fänrik och deltog i slaget vid Poltava, där han blev fången.
Hemkommen 1722 erhöll han s.å. avsked med löjt:s karaktär och underhåll samt hade i krigen blivit sårad såväl i ena benet och handen som i ansiktet.
År 1731 hade han räntan av beneficehemmanet Åbro i Västerljungs socken i Södermanland och satt “i Huus i Stenqvista Sochn” samt levde 1735-02-17.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ORM

Förnamn

Gabriel

Patronymik

Jonsson

Född

1667-11-30

Födelselän

D

Grad

Fänrik

Avsked

1722-07-11

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar