< Tillbaka <
Info om knekten

Fredrik von YSEDOM

von Ysedom var 1753 volontär vid ett värvat reg:te, bevistade pommerska kriget, varunder han deltog i många träffningar, var förare, blev 1762 konstituerad fänrik, varpå han fick konfirmation och placerades till tjänstgöring på S.R. 1763. Han erhöll 1764 permission att vistas i Pommern och 1772 tillstånd att gå i preussisk tjänst, där han s.å. var löjt. Reg:tschefen, som s.å. ej hade sig bekant om han hade K. M:ts tillstånd att vara i utländsk tjänst, och som ville hjälpa honom, skrev nämnda dag till K. M:t och hemställde, ifall K. M:t täcktes bevilja honom tillstånd till utländsk tjänsts antagande, han två år skulle få där förbliva, “helst han här vid regementet ingen lön har, och dess tjänstgöring även umbäras kan”.
I skrivelse till K. M:t 1775 anhöll reg:tschefen att han skulle transporteras till annat reg:te, då han, sedan han 1763 placerats på reg:tet, aldrig inställt sig där. År 1775 förklarade K. M:t vara rättvist, att han placerades på annat reg:te, och s.å. hörde reg:tschefen sig för om han ej snart skulle bliva “befriad” från honom. Året därpå synes han transporterats till Västerbottens reg:te och avförts ur S.R:s rullor.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

YSEDOM

Förnamn

Fredrik von

Grad

Löjtnant

Antagen

1763-09-21

Avsked

1775-11-30

Tjänsteår

12

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar