< Tillbaka <
Info om knekten

Fredrik Vilhelm REUTERSKIÖLD

År 1742 blev Reuterskiöld volontär vid S.R. och 1743 interimsförare samt var s.å. kommenderad vid Dalupproret i Stockholm. Han befordrades 1757 till sergeant och bevistade pommerska kriget till dess slut. Under tiden hade han 1758 blivit konstituerad fänrik, stabsfänrik, 1761 erhållit fänriks indelning och 1772-06-17 utnämnd till stabslöjt.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

REUTERSKIÖLD

Förnamn

Fredrik Vilhelm

Född

1727-11-30

Födelseort

Jakobs Förs., Sthlm

Födelselän

A

Död

1804-01-28

Ålder

76

Dödsort

Utön

Grad

Löjtnant

Antagen

1741-11-30

Avsked

1776-08-19

Tjänsteår

34

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar