< Tillbaka <
Info om knekten

Fredrik Gideon PALBITZKI

Friherre Palbitzki blev 1736 livdrabant, avgick 1737 från Livdrabantkåren och blev 1742 löjt. vid S.R. Han kommenderades på galäreskadern till Åland 1743 samt s.å. till Vänersborg.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

PALBITZKI

Förnamn

Fredrik Gideon

Född

1701-02-04

Död

1743-10-21

Ålder

42

Dödsort

Marieberg, Björkvik

Dödslän

D

Grad

Löjtnant

Antagen

1742-06-10

Avsked

1743-10-21

Tjänsteår

1

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar