< Tillbaka <
Info om knekten

Fredrik FLEMING af LIEBLITZ

Friherre Fleming var fänrik utan lön vid Jägerhornska värvade reg:tet 1803-03-09. då han s.d. blev fänrik utan lön vid S.R., där han erhöll fänriks indelning 1804. Under 1805-1807 års krig blev han i april 1806 kommenderad till reg:tets jägarepluton, med vilket han deltog i förekommande strider, samt blev vid ett utfall från Stralsund dödsskjuten.
I brev från kaptenen friherre Otto Wrangel, daterat 1807-08-10, skriver denne till översten greve Cronstedt: “Den 6 innevarande gjorde fienden ett häftigt anfall mot fästningen, och därvid blef vår hederlige och ömt saknade Fleming efter ett honom värdigt motstånd offer för en fientlig kula, som ögonblickligen skillde honom från hans kamraters återstående öde. den 8. begrofs han.”
Om hans död skriver överstelöjt. friherre Posse i augusti s.å. “Jag kan nog ej beskrifva vår allmänna sorg, att sakna honom, hans redliga tänkesätt, hans pålitlighet som vän och hans verkliga skicklighet som officer. De få jägare som äro öfriga fällde tårar som barn vid hans död.”

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

FLEMING af LIEBLITZ

Förnamn

Fredrik

Född

1785-05-07

Födelseort

Årsta

Död

1807-08-06

Ålder

22

Dödsort

Stralsund

Dödsorsak

Stupad

Grad

Fänrik

Antagen

1803-03-09

Avsked

1807-08-06

Tjänsteår

4

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar