< Tillbaka <
Info om knekten

Fredrik du RIETZ

Under pommerska kriget hade Du Rietz 1760-03-07 blivit stabslöjt. och erhållit löjt:s indelning 1761. Han befordrades 1771-06-05 till stabskapten, blev 1772-07-08 reg:tskvartermästare, utnämndes 1779-01-24 till R.S.O. och erhöll avsked 1780 samt avled 1781 på Ålberga reg:tskvartermästareboställe.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

RIETZ

Förnamn

Fredrik du

Född

1727-11-30

Död

1781-10-28

Ålder

53

Dödsort

Ålberga, Kila Sn

Dödslän

D

Grad

Kvartermästare

Antagen

1749-08-29

Avsked

1780-03-15

Tjänsteår

30

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar