< Tillbaka <
Info om knekten

Fabian ULFSPARRE af BROXVIK

Efter att hava blivit student i Uppsala 1780 och page hos änkedrottning Lovisa Ulrika, blev han fänrik i S.R. Han hade s.å. examinerats av majoren friherre von Roxendorff, som gav honom det vitsordet att hava “någon insikt, med fordrar mera öfning innan han kommer göra sig fullkomligen underrättad om vad som till mittien hörer”. År 1788 blev han löjt. i fransk tjänst, var under 1788 och 1789 års fälttåg stabsadjut. hos generallöjt. friherre von Siegroth.
Han blev kanslist i justitiekanslärsexpeditionen 1793, vice landshövding i S.L. 1803 och landshövding därstädes 1805. Var en av stiftarna av S.L. hushållningssällskap 1814. Han lät uppbygga nuvarande länsresidenset i Nyköping, vilket kronan inköpte av honom 1815. Han ägde en kortare tid Tistad i Södermanland.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ULFSPARRE af BROXVIK

Förnamn

Fabian

Född

1767-01-07

Födelseort

Friggesby

Död

1843-09-09

Ålder

76

Dödsort

Stockholm

Dödslän

A

Grad

Fänrik

Antagen

1783-04-03

Avsked

1788-08-31

Tjänsteår

5

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar