< Tillbaka <
Info om knekten

Fabian Kasper von TIESENHAUSEN

Vid S.R. under olika perioder: fänrik 1677-03-01, antogs 1689-04-27 till kapten för ett av de fyra extra kompanierna vid S.R. men avskedades därifrån, då kompaniet upplösts efter 1689-07-20 med löfte om “nådigste hogkomst til befordran framför andre”. År 1696-08-11 utnämndes han till kaptenlöjt. vid S.R. , blev kapten och chef för Gripsholms kompani 1699-02-06 samt var omkring 1700 komm. i Anklam och Wolgast.
Han bevistade polska och ryska krigen samt deltog i slaget vid Poltava, där han blev fången, samt avled 1711 i mars. (Fyra olika uppgifter om dödsdagen.)

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

TIESENHAUSEN

Förnamn

Fabian Kasper von

Död

1711-02-28

Dödsort

Solwytschegodsk

Grad

Kapten

Avsked

1711-02-28

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar