< Tillbaka <
Info om knekten

Erland HEDERSTIERNA

Hederstierna kom i tjänst år 1773, blev 1774 volontär vid Kronobergs reg:te, erhöll 1775 transport till S.R., blev förare 1776 vid Konungens eget värvade reg:te samt erhöll 1777 transport till S.R. Han blev där sergeant 1778 och fänrik med rotelön s.å.
Som adjut. hos generallöjtnanten friherre von Siegroth gjorde han 1788 och delvis 1789 års fälttåg.
Han var stiftande och arbetande ledamot av krigsmannasällskapet eller sedermera krigsvetenskapsakademien, vilken sammanträdde 1. gången 1796.
År 1833 utnämndes han till generalbefälhavare i II. militärdistriktet samt erhöll enligt g.o. 1855 Karl XIV Johans medalj.
Hederstierna har från trycket utgivit “Anteckningar under lugnet efter en lång och omskiftande tjenst och lefnadsbana af E-H.” År 1786, 1786 och 1788 skänkte han en del kartor till S.R:s militärakademi.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

HEDERSTIERNA

Förnamn

Erland

Född

1770-05-30

Födelseort

Benestad, Aringsås

Död

1856-09-16

Ålder

86

Dödsort

Osaby, Tofta Sn

Grad

Fänrik

Antagen

1775-06-30

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar