< Tillbaka <
Info om knekten

Erik SOOP

Friherre.
I sin ungdom gjorde han vidsträckta utländska resor, erhöll fullmakt att vara kapten 1672-03-06 samt var “medh dhe uth commenderade Wästgiötar” till Karlsburg i Bremen s.å. i april, blev kapten vid S.R. 1673-03-14 och bevistade “Keijserliga Hollenske och Mönsterske Armaden för Volunteur, hafwandes Kongl. Regeringens permission”.
Soop befordrades 1674-03-21 till överstelöjt. vid Kalmar reg:te, 1677-10-10 till överste och chef för nämnda reg:te samt 1686-05-11 till generalmajor av inf. Han blev vice guvernör i Riga 1686-05-12 och överste för ett dragonreg:te 1686-07-01, mottogs där högtidligen som guvernör 1686-09-03, upphöjdes till friherre 1687-12-24 och introducerades 1689.
Ivrig reduktionsman uppträdde han vid 1680 års riksdag och yrkade kraftigt på reduktionens genomförande.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SOOP

Förnamn

Erik

Född

1643-12-16

Död

1700-03-03

Ålder

56

Dödsort

Stockholm

Dödslän

A

Grad

Kapten

Avsked

1674-03-21

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar