< Tillbaka <
Info om knekten

Erik ROSENHOLM

Antogs som kapten för ett de fyra extra s.å. uppsatta kompanierna vid S.R., men blev avskedad s.å. sedan kompaniet upplösts efter 1689-07-20 med löfte om “nådigste hogkomst till befordran framför andra”, samt erhöll 1690 tillstånd att under någon tid gå i fransk tjänst.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ROSENHOLM

Förnamn

Erik

Född

1660-11-30

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Död

1693-10-02

Ålder

32

Dödsort

Charleroi, Brabant

Dödsorsak

Stupad

Grad

Kapten

Antagen

1689-04-27

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar