< Tillbaka <
Info om knekten

Erik LUND

Volontär vid S.R. 1675, furir 1675-06-08, förare, bevistade belägringen av Anklam 1676 samt var sergeant 1677. Han deltog i danska kriget och därunder i intagandet av Kristianopel och Karlshamn sistnämnda år, blev fänrik 1677-06-16 samt var 1677 och 1678 komm. i Halmstad och det senare året på flottan, vilken han lämnade vid Assarunn för att med sitt folk skydda förbindelserna med Sverige.
År 1679 deltog han i belägringen av Uddevalla, kallades s.å. för Lund, blev löjt. 1689-03-04, komm. i Wolgast omkring 1700, bevistade polska kriget.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

LUND

Förnamn

Erik

Patronymik

Jonsson

Död

1702-09-17

Dödsort

Krakau

Grad

Löjtnant

Antagen

1674-11-30

Avsked

1702-09-17

Tjänsteår

27

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar