< Tillbaka <
Info om knekten

Erik Göran FITINGHOFF

Friherre. År 1678 anställdes han som volontär vid Livgardet, där han blev musketerare 1682-02-06, var pikenerare 1683-12-11, blev rustmästare 1684-05-05 och förare 1685-11-04.
Tjänstgjorde utomlands. I brev från Hameln 1694-03-05 meddelade han chefen för S.R., att han tagit tjänst som kapten vid de hannoverska trupperna och att han ansåg sig ej längre kunna kvarstå vid S.R. varifrån han erhöll avsked s.å.
Han ägde Stora Djulö, där han lät uppföra huvudbyggnaden i form av ett F och det var också här han avled.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

FITINGHOFF

Förnamn

Erik Göran

Född

1661-07-01

Födelseort

Broby, Bettna

Födelselän

D

Död

1736-09-21

Ålder

75

Dödsort

St. Djulö, St. Malm

Dödslän

D

Grad

Löjtnant

Antagen

1687-08-06

Avsked

1694-05-28

Tjänsteår

6

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar