< Tillbaka <
Info om knekten

Erik Georg ULFSPARRE

Friherre Ulfsparre blev 1782 sergeant vid Östgöta inf.-reg:te. Han befordrades 1803 till kapten i armén och under början av 1808-1809 års krig i Finland var han adjut. hos fältmarskalken greve Klingspor samt utmärkte sig för tapperhet vid Haistila 1808, varest han “var oupphörligt, der affären var hetast och har visat huru fullkomligt man kan lita på hans köld och rådlighet i elden”.
År 1809 blev han major med exspektanslön vid S.R., 1813 transporterades han till överstelöjt. vid Västerbottens reg:te.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ULFSPARRE

Förnamn

Erik Georg

Född

1776-01-12

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Död

1865-04-17

Ålder

89

Dödsort

Västanå, Eksjö

Dödslän

F

Grad

Major

Antagen

1809-09-05

Avsked

1813-06-06

Tjänsteår

3

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar