< Tillbaka <
Info om knekten

Erik Didrik TROLLENFELT

Efter att 1740 blivit volontär vid S.R., blev Trollenfelt 1741 interimsförare, bevistade 1742 års fälttåg i Finland och 1743 fälttåget i Västergötland. S.å.befordrades han till interimssergeant, fick avsked från lön 1747 och blev fänrik 1750. Han var 1755 kommenderad på fästningsarbete vid Lovisa i Finland, bevistade pommerska kriget och avled 1758, förmodligen i Altefehr, där reg:tet låg i garnison.
Ägde frälsesäteriet Nästorp i Floda socken i Södermanland, vilket han sålde 1756.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

TROLLENFELT

Förnamn

Erik Didrik

Född

1722-11-02

Födelseort

Fyrö, Skyllinge Sn

Födelselän

D

Död

1758-02-17

Ålder

35

Grad

Fänrik

Antagen

1739-11-30

Avsked

1758-02-17

Tjänsteår

18

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar