< Tillbaka <
Info om knekten

Eric NORD

Anställningsåret osäkert. Befordrad till vkrp 1822 ?
GM -39: Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Har bevist fälttågen 1808 – 14 i Tyskland, Finland, Norge. Tjänt utmärkt väl.

Ur husförhörslängden i Råby-Rönö 1835-39:
“Sold. No 512 Eric Nord, som överläskad av starka drycker infunnit sig i Råby Kyrka Nyårsdagen 1839 uppväckte därstädes under gudstjensten stor förargelse genom högljudt talande, hvarvid svordomar även lära blifvit hörde och fortfor detta oljud ifrån slutet av predikan till dess Nord under förbönen för sjuka utkastades utur kyrkan.”

Torp

Torpnamn

Ängstugan

Torpnummer

0512

Rote

Bro

Rotegård 1

Broo

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Långudden

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Diursta

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Oppeby

Mantal 4

1/2

Socken

Sockennamn

Råby-Rönö

Härads ID

3

Antal Rotar

7

Inskannad

källmaterialet till denna socken är inskannat

Kompani

Kompaninamn

Nyköpings kompani

Kompaninamn kort

3. Komp

Hustru

Namn

Jonsdotter Greta

Född

1769-05-11

Födelselän

E

Vigsel

1811-12-28

Vigselort

Råby-Rönö

Vigsellän

D

Död

1821-09-17

Dödsort

Råby-Rönö

Dödslän

D

Dödsorsak

Vattusot

Andra Hustrun

Namn

Jonsdotter Christina

Född

1787-03-19

Födelseort

Lid

Födelselän

D

Vigsel

1822-04-09

Vigselort

Råby-Rönö

Vigsellän

D

Död

1845-11-02

Dödsort

Råby-Rönö

Dödslän

D

Dödsorsak

Nervfeber

Tredje Hustrun

Namn

Olsdotter Maja Greta

Född

Födelseort

Årdala

Födelselän

D

Vigsel

1822-04-09

Vigselort

Råby-Rönö

Vigsellän

D

Död

1970-01-01

Dödsort

Efter 1885

Första Barnet

Namn

Christina Sophia

Födelsedatum

1824-07-08

Födelseort

Råby-Rönö

Andra Barnet

Namn

Johanna Maria

Födelsedatum

1827-12-10

Födelseort

Råby-Rönö

Tredje Barnet

Namn

Johanna

Födelsedatum

1848-10-02

Födelseort

Råby-Rönö

Fjärde Barnet

Namn

Pehr Eric

Födelsedatum

1850-11-05

Födelseort

Råby-Rönö

Femte Barnet

Namn

Carl Eric

Födelsedatum

1854-01-23

Födelseort

Råby-Rönö

Sjätte Barnet

Namn

Gustaf

Födelsedatum

1857-10-31

Födelseort

Råby-Rönö

Information

Torp

512

Efternamn

NORD

Förnamn

Eric

Född

1790-01-01

Födelseort

Svärtuna

Födelselän

D

Död

1866-12-08

Ålder

76

Dödsort

Råby-Rönö

Dödslän

D

Längd

173

Grad

Vice Korpral

Släktskap

SR-00-0461-1879 SON

Antagen

1807-11-30

Avsked

1839-06-15

Tjänsteår

31

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar