< Tillbaka <
Info om knekten

Eberhard MARCKS von WÜRTENBERG

År 1750 blev han volontär vid Jämtlands dragonreg:te samt gjorde tjänst vid Fortifikationen till slutet av 1754. Han var under denna tid även uppsyningsman vid Sveaborgs fästning, blev 1753 sergeant vid S.R., s.å. fältväbel och 1754-11-09 stabsfänrik.
Under kriget hade han 1761 blivit stabslöjt. och blev efter hemkomsten kommenderad på slottsarbete i Stockholm 1763, befordrades 1764 till löjt., 1772 till stabskapten och utnämndes s.å. till R.S.O.
Han var generalmajoren friherre von Siegroth mycket behjälplig vid ordnandet av reg:tets nya mötesplats Malma hed och hade uppsyn över arbetena därstädes. Även hade han tillsyn vid inrättandet av det nya lasarettet å nämnda mötesplats. Ett visst område vid Malma hed kallades efter honom Eberhards stad ävensom en tid det ena torget i Malmköping. Han blev 1780-03-15 reg:tskvartermästare samt avled 1781 i följd av benskada ådragen två år förut vid fall från sin skenande häst.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

MARCKS von WÜRTENBERG

Förnamn

Eberhard

Född

1733-03-15

Födelseort

Höksrum, Fliseryd

Födelselän

H

Död

1781-07-29

Ålder

48

Dödsort

Kroberga, Ärila Sn

Dödslän

D

Grad

Kvartermästare

Antagen

1753-03-01

Avsked

1781-07-29

Tjänsteår

28

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar