< Tillbaka <
Info om knekten

Carl Johan GARD

Underhåll tillerkänd på grund av sjukdom ådragen under militärtjänstgöring enligt Kungl. Maj:ts beslut 31/12 1924. Erhöll pension fr o m 1/10 1924 med 100:- kr/år. Beloppet ökades 1/9 1931 till 200:- kr. Jml SFS 282/1924 utgick ett tillägg på 50:- kr/år.
Utflyttad till Hallstahammar.

Torp

Torpnummer

0766

Rote

Gunnarskär

Rotegård 1

Gunnarskiähl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Gunnarskiähl

Mantal 2

1

Socken

Sockennamn

Tumbo

Härads ID

9

Antal Rotar

18

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Kompani

Kompaninamn

Väster Rekarne kompani

Kompaninamn kort

7. Komp

Information

Torp

766

Efternamn

GARD

Förnamn

Carl Johan

Född

1864-08-11

Död

1941-04-25

Ålder

76

Grad

Ingen grad angiven

Antagen

1886-11-10

Avsked

1906-09-08

Tjänsteår

19

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar