< Tillbaka <
Info om knekten

Botvid STIERNSTOLPE

Stiernstolpe kom i tjänst som fältväbel vid S.R. Han blev efter 1/2 år adjut., befordrades 1705 till fänrik och blev 1. fänrik s.å., bevistade slaget vid Fraustadt samt tillfångatogs av ryssarna 1709.
Han hemkom från fångenskapen 1722, fick löjt:s karaktär s.å., blev löjt. 1725. År 1741 var han kommenderad på galäreskadern och deltog i framryckningen mot Viborg, blev interimskapten i oktober s.å. och livdrabant 1742, då han ej för sin hälsa kunde uthärda fältlevnaden och förlorade alla sina senare fullmakter på återresan från Finland, då han led skeppsbrott.
Han bodde på Follökna i Lilla Malma socken i Södermanland, avled 1754 och begrovs i Lilla Malma kyrka.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

STIERNSTOLPE

Förnamn

Botvid

Född

1681-06-03

Födelselän

D

Död

1754-02-01

Ålder

72

Grad

Kapten

Antagen

1703-11-30

Avsked

1744-11-30

Tjänsteår

41

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar