< Tillbaka <
Info om knekten

Berndt Fredrik J STACKELBERG

Friherre Stackelberg var född 1733-12-04 enligt betyg från Björneborgs reg:te, men själv uppgiver han 1755 sig vara född 1722-02-11, “men vet ej om det är rätt”.
Han ingick 1756 i fransk tjänst vid reg:tet Royal Deux Ponts och bevistade som “Capitaine en second” slagen vid Rossbach, Kassel m.m. Från major vid Björneborgs reg:te transporterades han 1773 till 1. major vid S.R. Han var 1776 kommenderad till Stockholm och bevistade exercisen efter nya reglemente, blev 1777 överstelöjt. i armén samt s.å. överstelöjt. vid friherre Flemings värvade reg:te.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

STACKELBERG

Förnamn

Berndt Fredrik J

Död

1801-02-02

Grad

Major

Antagen

1773-09-18

Avsked

1777-08-28

Tjänsteår

3

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar