< Tillbaka <
Info om knekten

Benkt RIBBING af KOBERG

Friherre Ribbing blev 1763 sergeant vid Älvsborgs reg:te, erhöll 1773 fänriksindelning samt befordrades 1774 till löjt. S.å. transporterades han till löjt. vid S.R. och blev 1776-10-22 stabskapten. Han blev 1780-03-15 kapten och chef för Väster Rekarne kompani och 1781 2. major i reg:tet.
Ribbing tilldelades 1788 för det intresse, varmed han omfattade den vid reg:tet befintliga militärakademien, ett exemplar i silver av den medalj, som reg:tets chef generallöjt. friherre von Siegroth erhållit tillstånd prägla för att som premie tilldelas eleverna vid akademien.
Under en del av 1790-års fälttåg förde han tillfälligtvis befälet över reg:tet och ledde dess marsch in i Ryssland, deltog i striden vid Keltis baracker, där han utmärkte sig i hög grad och erhöll lovord därför.
Ägde Hagbyberg, Marieberg och Hofsta i Björkviks socken.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

RIBBING af KOBERG

Förnamn

Benkt

Född

1754-07-15

Födelseort

Hagbyberga, Björkvik

Födelselän

D

Död

1811-04-21

Ålder

56

Dödsort

Nyköping

Dödslän

D

Grad

Major

Antagen

1774-12-20

Avsked

1791-04-11

Tjänsteår

16

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar