< Tillbaka <
Info om knekten

Benkt E L SPARRE af ROSSVIK

År 1795 antogs Sparre i krigstjänst, blev 1798 förare vid S.R. och fick 1804 lön av roten n:r 1137. Han bevistade 1805-1807 års krig, blev 1805 fänrik i reg:tet, var dels kommenderad på reg:tets jägare och dels på 4. och 2. kompanierna. Han medföljde reg:tet till Åland, blev tillfångatagen under reträtten därifrån vid Signhildsskär i mars 1809 och blev i juni utväxlad mot rysk fånge.
Sparre tjänstgjorde på jägarna under expeditionen till Västerbotten och utmärkte sig för tapperhet i striden vid Säfvar samt erhöll därför 1810-05-03 guldmedalj för tapperhet i fält. Han hade 1809 blivit fänrik vid reg:tet, var 1811 kommenderad på fångbevakning i Nyköping, blev 1812 2. löjt. i reg:tet och s.å. 1. löjt. i reg:tet.
Vid reg:tets utmarsch till 1813 års krig kvarkommenderades han hemma i landet i och för övning med det för första gången inkallade beväringsmanskapet.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SPARRE af ROSSVIK

Förnamn

Benkt E L

Född

1788-01-02

Födelseort

Arnö, S:T Nikolai Sn

Födelselän

D

Död

1849-06-12

Ålder

61

Dödsort

Nyköping

Dödslän

D

Grad

Löjtnant

Antagen

1798-06-20

Avsked

1815-05-27

Tjänsteår

16

Utmärkelse

Tapperhet I Fält - Guld

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar