< Tillbaka <
Info om knekten

Benjamin FABRITIUS / FABRICE

Fänrik vid generalguvernören greve Nils Bielkes reg:te 1688-12-31 samt tjänade i holländska kriget 1689-1698, vilket senare år han var kapten vid Gyllenstiernska reg:tet och hade då förut varit i tjänst vid Mackléerska reg:tet i Pommern. År 1700-12-17 blev han kapten vid ett av fördubblingskompanierna vid S.R. samt bevistade polska kriget, varunder han vid uppbrottet från Krakau var mycket illa sjuk och ansatt av gikt i båda benen, i synnerhet det vänstra, så att han var nödsakad med käpp släpa sig fram samt kunde till slut ej göra tjänst på 1/2 år.
Fabritius vistades i lägret vid Thorn 1703-06-15 och hade redan 1703-02-05 blivit kapten och chef för Öster Rekarne kompani.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

FABRITIUS / FABRICE

Förnamn

Benjamin

Död

1706-01-24

Grad

Kapten

Antagen

1700-12-17

Avsked

1706-01-24

Tjänsteår

5

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar