< Tillbaka <
Info om knekten

Axel Magnus BLIX

Född i Hälsingland.
Efter hava blivit volontär vid S.R., bevistat fälttåget i Norge 1718 och striden vid Södra Stäket 1719, blev han rustmästare samt erhöll avsked på julafton s.å.
Han blev därefter kornett vid Livskvadronen och 1729-10-09 fänrik med fältväbelsindelning vid S.R., där han 1732-12-16 erhöll fänriksindelning. Befordrad till löjt. 1734-07-29, var han 1741 kommenderad med besättning på pråmen “Svenska Lejonet” och bombkitzen “Ljungelden” för att skydda finska skärgården mot fientliga “partier” samt 1742 på galärerna, där han avled vid Fleseberg i Stockholmskären på hemfärden från Finland.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

BLIX

Förnamn

Axel Magnus

Född

1700-11-30

Död

1742-10-11

Ålder

41

Grad

Löjtnant

Antagen

1716-11-30

Avsked

1742-10-11

Tjänsteår

25

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar