< Tillbaka <
Info om knekten

Axel Gustav LYBECKER

Friherre Lybecker blev 1781 sergeant i Kalmar reg:te, befordrades 1782 till stabsfänrik med rustmästareindelning vid S.R. Han bevistade 1788-1790 års krig och hade tidvis tjänstgjort som kompanibefälhavare.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

LYBECKER

Förnamn

Axel Gustav

Född

1762-08-30

Födelseort

Åkerholm

Död

1827-01-31

Ålder

64

Grad

Fänrik

Antagen

1782-08-23

Avsked

1792-12-20

Tjänsteår

10

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar