< Tillbaka <
Info om knekten

Axel Gustav KURCK

Friherre Kurck kom 1722 i tjänst, blev 1723 volontär vid Livgardet, 1728 livdrabant och 1734 löjtnant vid S.R. Han beordrades 1743 till Stockholm vid arbete, blev interimskapten s.å., reg:tskvartermästare och erhöll fänriks indelning 1749.
Kurck var 1750 tjänstefri på ett år, men erhöll s.å. avsked.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

KURCK

Förnamn

Axel Gustav

Född

1704-04-03

Födelseort

Aspenäs

Död

1764-08-29

Ålder

60

Dödslän

C

Grad

Löjtnant

Antagen

1734-09-03

Avsked

1750-06-30

Tjänsteår

15

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar