< Tillbaka <
Info om knekten

Axel Erik GYLLENSTIERNA

Gyllenstierna af Lundholm, friherre, blev volontär 1697 vid Livgardet, korpral vid Livreg:tet till häst 1699 och livdrabant 1700. Han bevistade slaget vid Narva, där han illa sårades, slagen vid Clissov och Pultusk samt Thorns belägring samt erhöll 1705 avsked från Drabantkåren.
I oktober 1709 blev han major vid S.R., som på nytt blivit uppsatt efter slaget vid Poltava, bevistade slaget vid Hälsingborg 1710, där han sårades och befordrades s.å. till överstelöjt.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

GYLLENSTIERNA

Förnamn

Axel Erik

Född

1678-03-01

Död

1751-05-14

Ålder

73

Grad

Major

Avsked

1710-05-01

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar