< Tillbaka <
Info om knekten

Axel EHRENPOHL

Ehrenpohl kom i tjänst 1746, blev kapten och chef för Nyköpings kompani av S.R. 1765, chef för Oppunda kompani 1766 samt chef för Öster Rekarne kompani s.å. Han befordrades till major i reg:tet 1766-10-16 med tur från 1761-12-18, blev 2. major med kaptens indelning 1770 och utnämndes till R.S.O. 1772.
Med anledning av major Liljehorns transport till 1. major vid S.R. hade Ehrenpohl vid kungörandet av reg:tschefens order därom begagnat ett “ovarsamt och mindre tjänligt skrifsätt”, och som detta ej tjänade “till ändamålet utan kan medföra ledsamma följder”, meddelade reg:tschefen honom 1777 i all vänlighet det rådet att såväl i majorsexpeditionen som i kompaniexpeditionerna låta ändra orderna som sig vederbör.
Sedermera hade Ehrenpohl gjort sig lustig över reg:tschefens sätt att förvara modelltrosspersedlar samt krigskollegii erinran att beställa hästar. Härför erhöll han en ny tillrättavisning av reg:tschefen, som alltid “exployerat Ehrenpohl” på det sätt, att det “skett af välmening för tit. egen heder att vara nyttig till något, ty intet kunde tit. visa sin majorstallan vid 1774 års reg:tsmöte i anseende till dess svaga röst som jag vill minnas ej hördes sedan han ett par gånger formerat en bataljon”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

EHRENPOHL

Förnamn

Axel

Född

1730-07-14

Födelseort

Valda Sn

Födelselän

N

Död

1779-11-30

Ålder

49

Grad

Major

Antagen

1765-07-15

Avsked

1778-05-13

Tjänsteår

12

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar