< Tillbaka <
Info om knekten

August Vilhelm QUECKFELT

År 1800 blev Queckfelt rustmästare vid Jönköpings reg:te, sergeant och fanj. Han transporterades till lönlös fänrik vid S.R. 1807, bevistade 1808 års fälttåg i Norge och var vid utmarschen dit placerad som fänrik på II. bataljonens jägarekompani samt tjänstgjorde även på reg:tets vargeringsbataljon.
Efter att hava deltagit i fälttåget på Åland, blev han vid reträtten därifrån fången vid Signhildsskär 1809, men hade återkommit från fångenskapen i mars och var i juni utväxlad mot rysk fånge. Sedermera deltog han i expeditionen till Västerbotten och bevistade striden vid Säfvar samt gjorde tjänst som adjut. vid II. bataljonen. Under nämnda strid visade han för att komma den hårt ansatta kaptenen Trolle till hjälp vägen till denne för major von Engelbrechten genom en av fiender uppfylld skog och gav därunder prov på “all köld och rådlighet”. För detta sitt utmärkta välförhållande erhöll han 1810 guldmedalj för tapperhet i fält.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

QUECKFELT

Förnamn

August Vilhelm

Född

1784-04-10

Födelseort

Glömminge, Solberga

Död

1826-10-28

Ålder

42

Dödsort

Växjö

Dödslän

G

Grad

Löjtnant

Antagen

1807-12-08

Avsked

1815-04-18

Tjänsteår

7

Utmärkelse

Tapperhet I Fält - Guld

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar