< Tillbaka <
Info om knekten

August Fredrik PALMFELT

År 1767 blev han volontär vid Savolaks lätta inf.-reg:te och tjänstgjorde framöver i Finland. Han utnämndes 1789 till kapten och chef för Oppunda kompani vid S.R.
Palmfelt befordrades 1790 till major i armén och erhöll medaljen för tapperhet till sjös 1791 för striderna vid Fredrikshamn och Svenskund. 1793 -05-13 blev han chef för Väster Rekarne kompani och 1795 transporterad till kapten vid Göta livgarde.
Han vann ryktbarhet genom den olyckliga kapitulationen i Kalix, varvid svenska överbefälhavaren H. K. Gripenberg såsom varande utan högre militärisk bildning och utan språkkunskap vid underhandlingarna med ryska emissarierna var underkastad hans inflytande.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

PALMFELT

Förnamn

August Fredrik

Född

1767-09-03

Födelseort

Savolaks, Finland

Död

1814-04-20

Ålder

46

Dödsort

Stockholm

Dödslän

A

Grad

Kapten

Antagen

1789-07-07

Avsked

1795-05-17

Tjänsteår

5

Utmärkelse

Tapperhet Till Sjöss

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar