< Tillbaka <
Info om knekten

Anders TROLLENFELT

Enligt Anrep var Trollenfelt född 1682 i Göteborg. År 1709 kom han i tjänst och blev volontär vid överste von Faltzburgs reg:te, erhöll 1710 avsked från Skånska kavallerireg:tet samt blev s.å. fänrik vid S.R. Efter att hava bevistat slaget vid Hälsingborg, följde han 1711 reg:tet till Pommern, blev löjt. 1712 samt befordrades till reg:tskvartermästare.
Han deltog i slaget vid Gadebusch, blev fången vid Tönningen, fördes till Danmark, varifrån han flydde till Sverige 1714, deltog därefter i fälttåget i Roslagen samt befordrades till 2. kapten 1716. Året förut hade han omnämnts av reg:tschefen som en “drifvande och beställsam” samt “dugtig officer”.
Trollenfelt, som innan han blev adlad med nämnda namn, hette Trolin, hade 1719 bevistat striden vid Södra Stäket och s.å. blivit kapten och chef för Oppunda kompani. Han erhöll löjt:s indelning 1723 och hade 1733 avlägsnat sig från reg:tet.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

TROLLENFELT

Förnamn

Anders

Född

1679-11-30

Död

1739-06-06

Ålder

59

Dödsort

Floda Sn

Dödslän

D

Grad

Kapten

Antagen

1710-02-11

Avsked

1734-09-03

Tjänsteår

24

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar