< Tillbaka <
Info om knekten

Anders STIRELL

Efter Hans Kongl. Maj:ts Nådigaste befallning avlevererad till överste Zengerleins regemente.

Torp

Torpnummer

0632

Rote

Hannemyra

Rotegård 1

Hannemyra

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Stenby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Sockennamn

Fogdö

Härads ID

6

Antal Rotar

31

Inskannad

källmaterialet till denna socken är inskannat

Kompani

Kompaninamn

Strängnäs kompani

Kompaninamn 2

Överstlöjtnantens kompani

Kompaninamn kort

5. Komp

Information

Torp

632

Efternamn

STIRELL

Förnamn

Anders

Grad

Ingen grad angiven

Avsked

1717-12-31

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar