< Tillbaka <
Info om knekten

Anders STENBERG

Okt 1739 till Finland.

Stora Malm. Sockenstämmeprotokoll 20/5 1739:
“Framkom Soldaten Anders Stenberg och beklagade att han för sitt utarmade tillstånd, ej visste någon utväg till sitt spädaste och moderlösa barns uppfödande med mera: begärandes, att Församlingen ville honom med någon hjälp, under armarna taga, varigenom Soldat Flodbergz hustru, som åtagit sig värden för hans dibarn på 1 år, kunde vedergällen bliva.
Församlingen tog ärendet uti betänkande och stannade i det slut, att skänka av fattigmedlen, till barnets education (uppehälle) 20 Dr Kmt med tillsägelse till Stenberg, att för det övriga själv draga försorg- som han lovade”.

Torp

Torpnummer

0015

Rote

Stenta

Rotegård 1

Stenta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kastorp

Mantal 2

1

Socken

Sockennamn

Stora Malm

Härads ID

1

Antal Rotar

29

Inskannad

källmaterialet till denna socken är inskannat

Kompani

Kompaninamn

Livkompaniet

Kompaninamn 2

Överstens kompani

Kompaninamn kort

Livkomp

Information

Torp

15

Efternamn

STENBERG

Förnamn

Anders

Grad

Ingen grad angiven

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar