< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0015

Rote

Stenta

Rotegård 1

Stenta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kastorp

Mantal 2

1

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 27, fr o m år 1710 — 15.

Rotens sammansättning 1686:
Stenta — Erlandh, 1 Mantal. Huvudrote.
Kastorp — Måns, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Carl Adolph Gyllenstierna.

Rotens sammansättning 1728:
Stenta — Pär Pärsson och Pär Jansson, 1 Mantal. Huvudrote.
Kastorp — Pär; hemman 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Carl Adolph Gyllenstierna.

Roten vakant till Statsverket 2/11 1793 — 27/1 1804. Enligt uppgift vakant till 14/11 1823.

Soldater vid detta torp

Anders LUND
Utrustad = nr 10.
>
Anders STENBERG
Okt 1739 till Finland. Stora Malm. Sockenstämmeprotokoll 20/5 1739: "Framkom Soldaten Anders Stenberg och beklagade att han för sitt utarmade tillstånd, ej visste någon utväg till sitt spädaste och moderlösa b [...]
>
Anders STENSTRÖM
1789 till Sveaborg. Grad 1793 Vice-korp. Rote nr 18 = Tible i St. Malm.
>
Carl Petter HJELM
Int.avsk. 31/8 1839. Utflyttad till Forssjö 1839. Bruksarbetae å Forssjö bruk.
>
Eric KLAFF
Inflyttad fr Björkvik 1/3 1813. GM-23. Avsked för att 1819 erhållit bråck vid Södertälje Kanal. "Kringstrykande" fr nr 22. Inhyst nr 22.
>
Johan STENBERG
Född i Wästergötland. 1761 sjuk i ögonen, gör tjänst. KM-63. Har fel på synen, fått det i Kronans tjänst. Rekommenderas till avsked med underhåll. Roten var vakant 1768.
>
Lars Erik STEN
Inflyttad fr Björkvik 1866. Bror till nr 20 Per Fredrik Modig. Utflyttad t Katrineholm.
>
Nils LUND
1709 sjuk. 1717 - är i Wissmar, tillsättes i stället Anders Persson Lund.
>
Nils LUND
Har varit soldat sedan 1709. GM-33. Karlen gammal, begär och får avsked. Hemkommen ur dansk fångenskap och insatt 19/5 1719.
>
Nils STENSTRÖM
Osäkerhet ang dödstidpunkt.
>
Olof ELF
Rote nr 24 = Gersnäs i St. Malm.
>
Olof PERSSON
1686 fattas värja.
>
Olof STENBERG
>
Petter STEN
Inflyttad fr Hårsnäs 1839. GM-66. Begär och får avsked för sjuklighet enl läkarbetyg. Underhåll på expektans. Tjänt väl. Lejd av företrädaren.
>
Sven LUND
Medalj för tapperhet i fält 16/4 1807 vid stormningen av Lüdershagen. Fick ej medaljen i följd av iråkad fångenskap 16/4 1807. "Gick 1805 till kriget i Tyskland, blev där blesserad och fången, har sedan icke åte [...]
>