< Tillbaka <
Info om knekten

Anders Rudolf du RIETZ

Friherre Du Rietz af Hedensberg blev 1739 kommenderad hos överståthållaren friherre Fuchs och erhöll av honom det vitsordet, att han därvid “icke allenast ådagalagt skicklighet och berömvärd exactitude utan äfven sig förhållit som en hurtig officerare anstår samt vid samma tillfälle visat prof på välgrundad kunskap uti de till den militära vetenskapen hörande stycken”.
Han fick många olika uppdrag och utnämningar. Han hade bl a 1759-10-22 blivit överstelöjt. i armén och vistades 1760 vid riksdagen. I förslaget till belöningar, som föredrogs i rådskammaren, sades han “under hela kriget gjort nyttiga tjänster och” var “en bland de habilaste regementsofficerare uti hela armén, där han som oftast särskild kommando uppdragits, alltid anfört med besynnerlig insikt, försiktighet och mandom”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

RIETZ

Förnamn

Anders Rudolf du

Född

1722-02-05

Död

1792-10-21

Ålder

70

Dödsort

Tillberga Sn

Dödslän

U

Grad

Överstelöjtnant

Antagen

1749-05-09

Avsked

1762-08-04

Tjänsteår

13

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar