< Tillbaka <
Info om knekten

Anders PALMBERG

År 1710 kom Palmberg som sergeant i tjänst vid S.R., bevistade slaget vid Hälsingborg, medföljde reg:tet över till Pommern samt deltog som 2. fältväbel i slaget vid Gadebusch, där han sårades. Han befordrades till 1. fältväbel 1713. Vid Tönningens kapitulation s.å. blev han fången och förd till Danmark, varifrån han flydde till Sverige 1714, och antogs åter vid reg:tet i april och var då sårad i högra armen och benet.
Han bevistade Fredrikshalds belägring 1718, striden vid Södra Stäket 1719, blev reg:tsadjut. 1721 samt kommenderades 1739 till Finland, och var efter striden vid Willmanstrand en av de få officerare vid reg:tet, som undgick fångenskapen. År 1740-02-18 hade han blivit fänrik och befordrades 1741-10-27 till interimslöjt., var 1743 beordrad på galärerna till Åland samt erhöll s.å. i maj löjt:s indelning. Vid reg:tet, varifrån han erhöll avsked för ålderdom 1749, ansågs han vara en “skicklig och god officer”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

PALMBERG

Förnamn

Anders

Född

1692-11-30

Födelselän

D

Grad

Löjtnant

Antagen

1709-11-30

Avsked

1749-07-11

Tjänsteår

39

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar